Prawo

Co reguluje prawo dewizowe?

„Przepisy prawne są niezwykle istotnym punktem budującym życie społeczne. Prawo dewizowe, jako jedna z części polskiego prawa wewnętrznego, jest ważnym elementem systemu pieniężno-kredytowego. Prawo pełni w nim role ustalającą zasady tworzenia i wycofywania znaków pieniężnych w razie, gdy okażą się być fałszywe.

Prawo dewizowe w Polsce wygląda następująco. W skrócie, jest to zespół norm prawnych, które regulują dokonywanie obrotów pieniężnych z podmiotami zagranicznymi przy użyciu innych niż polskie środków płatniczych. Celem powołania do życia zasad prawa dewizowego jest określenie zasad, na jakich odbywać się ma rozliczenie z obcymi podmiotami w celu zapewnienia państwu możliwości wywiązania się z podjętych zobowiązań. Odpowiada ono za przeprowadzanie konkretnych czynności obrotu dewizowego, na których wykonanie konieczna jest zgoda NBP lub Ministwa Finansów. Udzielają oni zezwoleń generalnych. Prawo dewizowe jest wysoko cenione, naruszenie jego nakazów i zakazów postrzegane jest jako przestępstwo lub wykroczenie (w zależności od skali niedopatrzenia), za które grożą określone sankcje.”

Similar Posts