Polityka Prawo

Kilka słów o mandacie

Kiedy mowa jest o mandacie, możemy niekiedy zadać sobie pytanie, czy tylko policja a konkretnie wydział ruchu drogowego, może nas takowym mandatem ukarać? Przepisy kodeksu wykroczeń, regulują kwestię nakładania mandatów. Zgodnie z ich zapisem, jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem przeciwko prawom przysługującym pracownikom, mandat może na nas nałożyć inspektor pracy. Mandat za, chociażby parkowanie w niedozwolonym miejscu, może nałożyć na nas także straż miejska.

Mandat to tak naprawdę grzywna, czyli kara pieniężna w wysokości do 500 zł. Jeżeli naruszyliśmy swoim czynem co najmniej dwa przepisy, wówczas wysokość grzywny może sięgać 1000 zł. Mandat w wysokości do 2000 zł może nałożyć na nas inspektor pracy ale jeżeli naruszyliśmy prawo w warunkach tzw. recydywy, taka kara może opiewać już na sumę 5000 zł.

Artykuł 97 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia określa warunki zastosowania postępowania mandatowego a także nałożenia ewentualnej grzywny. Tak więc postępowanie mandatowe może dotyczyć:
– sprawcy wykroczenia, którego schwytano na gorącym uczynku lub bezpośrednio po dokonaniu czynu,
– organ uprawniony naocznie stwierdził, iż popełniono dane wykroczenie a wątpliwość co do sprawcy czynu nie zachodzi,
– wykroczenie zostało stwierdzone przy pomocy urządzeń kontrolno – pomiarowych, sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku a wątpliwość co do jego osoby, również nie zachodzi.

Zobowiązania państwa wobec obywateli – praworządność

Jeżeli dana osoba została ukarana mandatem, mimo iż zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy danego czynu, czyli wykroczenia, nawet po jego przyjęciu, osoba ta może wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie mandatu. Nie ma czegoś takiego jak obowiązek przyjęcia mandatu! Jeżeli jesteśmy sprawcą wykroczenia, powinniśmy zostać pouczeni o tym, że możemy odmówić jego przyjęcia! Z chwilą podpisania przez sprawcę mandatu, staje się on prawomocny.

Są jednak i takie sytuacje, kiedy sprawca odmówi przyjęcia mandatu lub nie uiści za niego określonej należności. Wówczas organ, który taki mandat wystawił, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy.

Similar Posts

Jeden komentarz w “Kilka słów o mandacie

Dodaj komentarz