DYŻURY MEDIACYJNE w Sądzie Okręgowym

Wykaz dyżurów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, I piętro pok. 105

w godz. 9:00 – 11:00

8 stycznia 2019

24 stycznia 2019

7 lutego 2019

12 lutego 2019

26 lutego 2019

28 lutego 2019

19 marca 2019

26 marca 2019