DYŻURY MEDIACYJNE w Sądzie – czerwiec i lipiec 2018

Wykaz moich dyżurów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, parter pok. 22

w godz. 9:00 – 11:00

7 czerwca 2018

18 czerwca 2018

25 czerwca 2018

12 lipca 2018

26 lipca 2018